Sonuçlar

Vajene Prolabe Olmuş Endoservikal Polipi Taklit Eden Naboth Kisti

Cukurova Medical Journal

Mustafa ULUBAY, Mustafa ÖZTÜRK, Ulaş FİDAN, Aytekin AYDIN, Fahri FIRATLIGİL, İbrahim ALANBAY, Murat DEDE, Müfit YENEN

23 11

Sezaryende cilt insizyon uzunlukları

Cukurova Medical Journal

Mustafa Ulubay, Mustafa Öztürk, Ulaş Fidan, Uğur Keskin, Fahri Fıratlıgil, Mehmet Kıncı, Müfit Yenen

20 15

Hafif preeklampside üriner N-asetil-β-D-glukozaminidaz (NAG) ve renal tübüler hasar

Cukurova Medical Journal

Mustafa ULUBAY, Fahri Burçin FIRATLIGİL, Mustafa ÖZTÜRK, Özlem ÖZTÜRK, , Uğur KESKİN, Ulaş FİDAN, Hüseyin PEHLİVAN, Müfit Cemal YENEN

27 17

Transobturator tape ile tedavi edilen kadın stres inkontinansın tedavisinin ameliyat sonuçları

Cukurova Medical Journal

Mustafa ULUBAY, Fahri Burçin FIRATLIGİL, Mustafa ÖZTÜRK, Mehmet Ferdi KINCI, Ulaş FİDAN

19 12