Sonuçlar

Korakoid taşma ile subskapularis yırtıklarının ilişkisi

Cukurova Medical Journal

Mehmet ÇETİNKAYA, Muhammet Baybars ATAOĞLU, Mustafa ÖZER, Tacettin AYANOĞLU, Ahmet Yiğit KAPTAN, Ulunay KANATLI

28 18

Omuz iç rotasyonunun korakohumeral ve akromiyo aralığa etkisinin üç boyutlu tomografi ile değerlendirilmesi

Cukurova Medical Journal

Mehmet ÇETİNKAYA, Nizamettin KOÇKARA, Mustafa ÖZER, Muhammet Baybars ATAOĞLU, Erdinç GENÇ, Ulunay KANATLI

24 19

Eklem dışı distal tibia kırıklarının (AO-43A) tedavisinde intramedüller çivi ve minimal invaziv perkütan plak osteosentez uygulamalarının karşılaştırılması

Cukurova Medical Journal

Mustafa ÖZER, Kayhan KESİK, Veysel BAŞBUĞ, Faik TÜRKMEN, Burkay Kutluhan KAÇIRA, İsmail Hakkı KORUCU, Tahsin Sami ÇOLAK, Recep MEMİK

23 15

Evaluation of Thrace Region fine coal tailings

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Murat Olgaç KANGAL, Mustafa ÖZER, Fırat BURAT, Soner AKIN

14 9