Sonuçlar

21 13

L. monocytogenes’in Hastalık Karakteristikleri

Gıda

Buket KUNDUROĞLU, Merih KIVANÇ

17 11

Biyokoruyucu Olarak Laktik Asit Bakterileri

Gıda

Emine DİNÇER, Merih KIVANÇ, Hülya KARACA

38 15