Sonuçlar

KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİNDE RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN (DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON) ÜREMİK POLİNÖROPATİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Dilek KAYACAN, Seyit Mehmet KAYACAN, Barış BASLO, Alaattin YILDIZ, Mustafa ERTAŞ, Aydın TÜRKMEN, Mehmet Şükrü SEVER, Dilek Kayacan, At All.

10 5

Mastitisli İneklerden İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin Antibiyotik Dirençlilikleri

Van Veterinary Journal

Dilek ÖZTÜRK, Özlem ŞAHAN YAPICIER, Ezgi ŞABABOĞLU, Mehmet KAYA, Faruk PEHLİVANOĞLU, Hülya TÜRÜTOĞLU

18 10