Sonuçlar

Koroner Baypas Hastalarında Postoperatif Sonuçlara Yaşın Etkileri

Koşuyolu Heart Journal

Adil Polat, Funda Gümüş, Hüseyin Kuplay, Cihan Yücel, Serkan Sönmez, Seçkin Sarıoğlu, Vedat Erentuğ

12 6

Klinik laboratuvarda kalite yönetimi: altı sigma prosedürünün uygulanması

Cukurova Medical Journal

Gülçin DAĞLIOĞLU, Özlem GÖRÜROĞLU ÖZTÜRK, Tamer Cevat İNAL

13 5