Sonuçlar

The Development and Validation of the Teacher Violence Scale

Eurasian Journal of Educational Research

Metin PIŞKIN, Gökhan ATIK, Şakir ÇINKIR, Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ, Cem BABADOĞAN, Ömay ÇOKLUK

17 9