Sonuçlar

28 16

FARKLI ORGANİK ASİTLERİN KAOLEN CEVHERİNDEN DEMİRİN UZAKLAŞTIRILMASINDAKİ ETKİLERİ

Bilimsel Madencilik Dergisi

Ayşenur TUNCUK, Selçuk ÇİFTLİK, Ali Namik GÜNEŞ, İsmail HANDIRI, HASAN ÇİFTÇİ, ATA AKÇIL

28 22