Sonuçlar

23 12

Editör'den

Cukurova Medical Journal

Filiz KOÇ, Lut TAMAM

34 10

Akut Organofosfat Zehirlenmelerinde Nöromusküler Etkilenim

Cukurova Medical Journal

Taylan PEKÖZ, Mehmet YÜZÜGÜLLÜ, Zeynep KEKEÇ, Filiz KOÇ

24 11

Acil servise başvuran baş dönmesi olan hastaların değerlendirilmesi

Cukurova Medical Journal

Mürsel KOÇER, Akkan AVCI, Müge GÜLEN, Begüm Şeyda AVCİ, Salim SATAR, Filiz KOÇ

21 20

Turhal-Pazar-Zile (Tokat) Yöresinin Üst Mesozoyik Stratigrafisi

Türkiye Jeoloji Bülteni

Hülya Güreli Yolcubal, Mehmet Akyazı, T. Fikret Sezen, Özlem Toprak, M. Yasin Canbolat, Filiz Koçak, Ayşegül Özkan

65 22