Sonuçlar

Gediz Grabeninin Kuvaterner Jeolojisi ve Evrimi

Türkiye Jeoloji Bülteni

M. Yavuz HAKYEMEZ, Fikret GÖKTAŞ, Tevfik ERKAL

54 18