Sonuçlar

Hükümlülerde Kader ve Kadercilik

Kader

Ahmet ALBAYRAK, Beyza AKDÜMBEK ATAN

2 2

INTRAABDOMINAL BLEEDING DUE TO FEMORAL VEIN CATHETERIZATION

Koşuyolu Heart Journal

FARUK C‹NGÖZ, CELALETTIN GÜNAY, M. ERIN TÜYSÜZ, ERKAN KURALAY, HARUN TATAR, ALPER UCAK

13 2

Supraventriküler Taflikardi ve Troponin Pozitif Akut Koroner Sendromla Baflvuran Koroner Yavafl Ak›m Olgusu

Koşuyolu Heart Journal

Osman KARAKAYA, İrfan BARUTÇU, Hekim KARAP›NAR, Mustafa AKÇAKOYUN, Ali Metin ESEN

6 3

İnen Aortaya Bağlı Sol Atriyum Baskısı

Koşuyolu Heart Journal

Lütfü BEKAR, Özlem ÇELEBİ, A. Savaş ÇELEBİ

6 2

Bilinen Kardiyovasküler Hastalığı Olmayan Kimselerde Hiperlipidemi ve Kalp Hızı Değişkenliği Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Koşuyolu Heart Journal

Alper KEPEZ, Zekeriya DOĞAN, Ceyhun MAMMADOV, Altuğ ÇİNÇİN, Halil ATAŞ, Murat SÜNBÜL, Tarık KIVRAK, Mumune TOPÇU, Bülent MUTLU, Okan ERDOĞAN

3 3

Beden Kitle İndeksi ile İzole Koroner Baypas Cerrahisi Sonrası Beklenen Göğüs Tüpü Drenajı Arasındaki Negatif Korelasyon

Koşuyolu Heart Journal

Mehmet AKSÜT, Ekin Can ÇELİK, Deniz GÜNAY, Tanıl ÖZER, Mustafa Mert ÖZGÜR, Mehmet Kaan KIRALİ

8 1

Komplike Akut Tip B Aortik Diseksiyonların Tedavisinde Donmuş Fil Hortumu Prosedürü

Koşuyolu Heart Journal

Mustafa AKBULUT, Adnan AK, Serpil TAŞ, Özgür ARSLAN, Arzu ANTAL DÖNMEZ, Davut ÇEKMECELİOĞLU, Mesut ŞİŞMANOĞLU, Mehmet Altuğ TUNCER

6 5