Child

Sonuçlar

10 2

Duchenne Müsküler Distrofi ve Gilbert"s Sendromu Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

Cukurova Medical Journal

Faruk İNCECİK, Özlem M. HERGÜNER, Gülen MERT, Özden HOROZ, Şakir ALTUNBAŞAK

2 1

Ostegenezis İmperfekta Olan Çocuklarda Pamidronat ve Kalsitonin Tedavilerinin Karşılaştırılması

Cukurova Medical Journal

Neslihan Önenli MUNGAN, Fatih GÜRBÜZ, Eda MENGEN, Özden ÖZGÜR, Ali Kemal TOPALOGLU, Bilgin YÜKSEL

3 0

Spontan Superior Mezenter Arter Rüptürüne Bağlı İntraabdominal Kanama

Cukurova Medical Journal

Önder ÖZDEN, Ender FAKIOĞLU, Murat ALKAN, Hilmi Serdar İSKİT

1 5

Total Gastrik Nekrozlu İki Olguda Jejunal Mide Replasmanı

Cukurova Medical Journal

Önder ÖZDEN, Ender FAKIOĞLU, Hilmi Serdar İSKİT, Hasan OKUR, Ünal ZORLUDEMİR

4 1

Epilepsi ve Fasiyal Dismorfizm ile Gelen Trizomi 9 Mozaisizm: Bir Olgu Sunumu

Cukurova Medical Journal

Faruk İNCECİK, Özlem M HERGÜNER, Gülen MERT, Şakir ALTUNBAŞAK

5 2

Çocukluk çağının akut nekrotizan ensefalopatisi: Türkiye'den bir olgu

Cukurova Medical Journal

Olcay ÜNVER, Zehra İşık HASILOĞLU, Sezgin ŞAHİN, Mehmet Sait ALBAYRAM, Yücel TAŞTAN

7 0

Transvers miyelitle gelen bir primer spinal kord glioblastoma multiforme vakası

Cukurova Medical Journal

Melikhan ÇERÇİ, Begül YAĞCI-KÜPELİ, Ali İhsan ÖKTEN, Kerem Mazhar ÖZSOY, Tamer ÇELİK, Fulya ADAMHASAN, Ümit ÇELİK, Suzan ZORLUDEMİR, Serhan KÜPELİ

3 1

Wilms Tümöründe Beş Yıllık Cerrahi Deneyim

Cukurova Medical Journal

Önder ÖZDEN, Ender FAKIOĞLU, Murat ALKAN, Hilmi Serdar İSKİT, Recep TUNCER, Hasan OKUR, Serhan KÜPELİ, Şeyda ERDOĞAN, Süreyya SOYUPAK, Ünal ZORLUDEMİR

5 0

Osteogenezis İmperfekta Olan Çocuklarda İki Farklı Pamidronat Protokolünün Değerlendirilmesi

Cukurova Medical Journal

Neslihan Önenli MUNGAN, Fatih GÜRBÜZ, Eda MENGEN, Özden ÖZGÜR, Ali Kemal TOPALOĞLU, Bilgin YÜKSEL

7 0
3 2

Tekrarlayan Fasiyal Paralizili bir olgu: Melkersson-Rosenthal Sendromu

Cukurova Medical Journal

Derya Fatma BULUT, Gülen Gül MERT, Faruk İNCECİK, Özlem Mihriban HERGÜNER, Şakir ALTUNBAŞAK

2 0

Türk Çocuklarında İdiopatik Çocukluk Çağı Oksipital Lob Epilepsisi

Cukurova Medical Journal

Faruk İNCECİK, Özlem M. HERGÜNER, Gülen MERT, Şakir ALTUNBAŞAK

3 1
3 1

Retinoblastom Öyküsü Olan Bir Hastada İkincil Lenfoma

Cukurova Medical Journal

Banu KOZANOĞLU, Gülay SEZGİN, Emine BAGIR, Ayse ÖZKAN, İbrahim BAYRAM, Atila TANYELİ, Serhan KÜPELİ

4 0

İstanbul’da human bocavirüs enfeksiyonu

Cukurova Medical Journal

Pelin DEMİRCİ, Yasemin AKIN, Kenan MİDİLLİ, Ayşe KARAASLAN, Yıldız CAMCIOĞLU

5 0

Bir adli bildirim çelişkisi: çocuk yaşta evlilik ve gebelik

Cukurova Medical Journal

Canan Kuygun KARCI, Ayşe AVCI, Ayşegül Yolga TAHİROĞLU, Özge METİN, Gonca Gül ÇELİK

3 1

Kronik karaciğer hastalığı olan çocukların D vitamini düzeyleri

Cukurova Medical Journal

Fatih GÜRBÜZ, Mehmet AĞIN, Eda MENGEN, Hüseyin ELÇİ, İlker ÜNAL, Gökhan TÜMGÖR, Bilgin YÜKSEL

3 0

Juvenil idiopatik inflamatuar miyopati: tek merkez verileri

Cukurova Medical Journal

Sibel BALCI, Rabia Miray KIŞLA EKİNCİ, Derya Ufuk ALTINTAŞ, Mustafa YILMAZ

2 1

Orak hücreli anemisi olan çocuklarda T helper, T sitotoksik ve doğal öldürücü hücre profili ve klinik prognozla ilişkisi

Cukurova Medical Journal

Bahriye ATMIŞ, Yurdanur KILINÇ, Mustafa YILMAZ, Anıl ATMIŞ, Barbaros Şahin KARAGÜN, Hatice İlgen ŞAŞMAZ

2 0

Çocukluk çağı kanserlerinde transfüzyon ile ilişkili aşırı demir yükü

Cukurova Medical Journal

Aysu İLHAN YALAKİ, Begül YAĞCI KÜPELİ, Serhan KÜPELİ, İbrahim BAYRAM, Okan DİLEK, Cengiz YILMAZ

0 0

Çocukluk çağı kanserlerinde vitamin B12 ve folik asit düzeyleri

Cukurova Medical Journal

Serhan KÜPELİ, Ayşe ÖZKAN, Tuna EKER, Gülay SEZGİN, İbrahim BAYRAM

3 0

Post-enfeksiyöz glomerülonefrit sıklığı: tek merkez bulguları

Cukurova Medical Journal

Bahriye ATMIŞ, Aysun KARABAY BAYAZIT, Engin MELEK, Çağla ÇAĞLI, Ali ANARAT

5 1

Çocukluk çağı akut myeloid lösemilerinde lamin protein gen ekspresyonu

Cukurova Medical Journal

Ayşe ÖZKAN, İbrahim BAYRAM, Gülay SEZGİN, Can ACIPAYAM, Serhan KÜPELİ, Atila TANYELİ

6 1

Nedeni bilinmeyen ateş: 30 çocuk hastanın değerlendirilmesi

Cukurova Medical Journal

Özlem Özgür GÜNDEŞLİ̇OĞLU, Emine KOCABAŞ, Emre ALHAN, Necmi AKSARAY, Derya ALABAZ, Barbaros Şahin KARAGÜN

2 0

Çocukluk çağı medulloblastom olgularında P53, ERBB2, c-Kit ve BCL2 Ekspresyonunun prognostik ve klinik önemi

Cukurova Medical Journal

Süheyla OCAK, Mustafa Alp ÖZKAN, Ferda OZKAN, Büge ÖZ, Tülin Tiraje CELKAN, Hilmi APAK

4 0

Bipolar bozuklukta özkıyım davranışlarının değerlendirilmesi

Cukurova Medical Journal

Kerim UĞUR, Lut TAMAM, Nurgül ÖZPOYRAZ, Mehmet Emin DEMİRKOL

8 0

Çocuklarda psödotümör serebri: etyoloji, klinik bulgular, prognoz

Cukurova Medical Journal

Gülen GÜL MERT, Neslihan ÖZCAN, Şeyda BEŞEN, Kemal YAR, Özlem HERGÜNER, Faruk İNCECİK, Şakir ALTUNBAŞAK

8 0

Türk çocuklarda pankreatit: tek merkez deneyimi

Cukurova Medical Journal

Aysel ÜNLÜSOY AKSU, Sinan SARI, Ödül EĞRİTAŞ GÜRKAN, Buket DALGIÇ

2 0

Kanserli ve kronik hastalığı olan çocuklarda yaşam kalitesi

Cukurova Medical Journal

Begül Yağcı-Küpeli, Kudret Helin Akın, Feyruz USLUOĞLU, Serhan KÜPELİ

3 0