Sonuçlar

Kitap Tahlili

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Bahri SAVCI, Seha MERAY, Rıfkı BURÇAK, Sadun AREN, Turhan FEYZİOĞLU, Kemal ARIK

74 21

Kitap Tahlili

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Bahri SAVCI, Kemal ARIK, Sadun AREN, Turhan FEYZİOĞLU

65 15

Kitap Tahlili

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Bahri SAVCI, Seha MERAY, Mehmet ARIK, Rıfkı BURÇAK, Kemal ARIK, Fahir ARMAOĞLU, Hasan ERTUĞ

46 25