Sonuçlar

Ailevi hiperkolesterolemi hastalarında lipid aferezin lipid profili ve hs-CRP üzerine etkileri

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Fatma KÖKSAL, Buğra ÖZKAN, Özcan ÖRSÇELİK, Selçuk AYHAN, Emrah YEŞİL, Ahmet ÇELİK, İsmail Türkay ÖZCAN

24 16