Sonuçlar

COX-1 Enzimi ve Endotel Disfonksiyon Arasındaki İlişki

Experimed

Özlem Timirci Kahraman, Özlem Küçükhüseyin, Bahar Toptaş, Turgay İsbir

23 12

miRNAlar ve Meme Kanserindeki Etkileri

Experimed

Özlem Küçükhüseyin, Oğuz Öztürk

24 13

Kalsitriol ve Doksorubisin Kombinasyonunun MCF-7 Üzerine Olası Anti Kanser Etkilerinin Araştırılması

Experimed

Özge Bildiren, Buse Cevatemre, Ebru Nur AY, Güneş ÖZEN, Ceylan Hepokur, Merve Erkısa, Özlem Küçükhüseyin, Engin Ulukaya, Serap Kuruca, İlhan YAYLIM

24 17
21 13

D Vitamini Serum Düzeyleri ile D Vitamini Metabolizmasındaki Kritik Genlere Ait Varyasyonların Beyin Kanserinde İncelenmesi

Experimed

Murat ÖZDEMİR, M. Tolgahan HAKAN, Dilara SÖNMEZ, Ali KAFADAR, İlhan YAYLIM, Özlem KÜÇÜKHÜSEYİN

25 18