Sonuçlar

Kiğı Piltan (Pilten) Bey Camisi.

Vakıflar Dergisi

Celalettin Uzun, Yaşar UĞURLU

7 7

Tarihçe-i Ayasofya

Vakıflar Dergisi

Mevlüt ÇAM, Beyhan HACIÖMEROĞLU

15 3

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Dilek DEMİRHAN, Türker SUSMUŞ, Seçkin GÖNEN

21 4

Hacıhamza Sinan Paşa Vakfiyesi (917/1511)

Amasya İlahiyat Dergisi

Ali Rıza AYAR, Hüseyin GÜNEŞ, Recep Orhan ÖZEL

34 12