Sonuçlar

Kardiyoloji Servisinde Yatan Dekompanse Sistolik Kalp Yetmezlikli Hastalarda Depresyon Sıklığı ve Prognoza Etkisi

Koşuyolu Heart Journal

Osman Yıldırım, Alim Erdem, Aytekin Alçelik, Fatih Canan, Serkan Öztürk, Suzi Selim Ayhan, Mehmet Fatih Özlü, Mehmet Yazıcı

18 12

Koroner Arter Baypas Cerrahisi Sonrası Hastalarda Mortalite Belirteci Olarak Preoperatif Kırmızı Küre Dağılım Hacmi

Koşuyolu Heart Journal

İrfan Taşoğlu, Osman Turak, Fırat Özcan, Yunus Nazlı, Ersin Kadiroğulları, Murat Songur, Doğan Sert, Metin Yılmaz, Aslı Demir, Alper Uzun

24 16

İzole Aort Kapak Replasmanı Yapılan Hastalarda Postoperatif Beyaz Küre Artışı Mortalite Belirtecidir

Koşuyolu Heart Journal

Mehmet KALENDER, Mehmet TAŞAR, Ata Niyazi ECEVİT, Okay Guven KARACA, Ahmet Nihat BAYSAL, Salih SALİHİ

20 13

İnvaziv Olmayan Ventilasyon Kullanan Kronik Solunum Yetersizlikli Kifoskolyoz Hastalarının Kardiyak Fonksiyonlarının ve Total Mortalitenin Değerlendirilmesi

Koşuyolu Heart Journal

Yusuf KARAVELİOĞLU, Hekim KARAPINAR, Zuhal KARAKURT, Göksel AÇAR, Özlem YAZICIOĞLU MOÇİN, Nalan ADIGÜZEL, Murat YÜKSEL, Gökay GÜNGÖR, Ali Metin ESEN

23 13

ST Yükselmeli Miyokart İnfarktüslü Hastaların Başvuru Anındaki Ölüm Riskine Başvuru Saatinin Etkisi

Koşuyolu Heart Journal

Uğur ARSLANTAŞ, Göktürk İPEK, Fatih KARAKAŞ, İsa Öner YÜKSEL, Emine BİLEN, Ayşe YAŞAR, Mehmet BİLGE

19 13

Kapak Dışı Atriyal Fibrilasyonda Uzun Dönem Mortalite

Koşuyolu Heart Journal

Cem BOSTAN, Okay ABACI, Cüneyt KOÇAŞ, Uğur COŞKUN, Ahmet YILDIZ, Mustafa SARI, Zerrin YİĞİT

19 17

Akut Pulmoner Emboli Hastalarında Monosit/HDL Oranının Kısa Dönem Mortaliteyi Ön Gördürmedeki Prognostik Değeri

Koşuyolu Heart Journal

Tolga Han EFE, Engin Deniz ARSLAN, Ahmet Göktuğ ERTEM, Çağrı YAYLA, Mehmet Ali FELEKOĞLU, Saadet İNCİ, Tolga ÇİMEN, Hilal ERKEN PAMUKCU, Macit AYDIN, Murat BİLGİN, Ekrem YETER

23 18

Tip A Akut Aort Diseksiyonu Olan Hastalarda Trombosit Lenfosit Oranının Uzun Dönem Mortalite Tahminindeki Rolü

Koşuyolu Heart Journal

Mehmet Mustafa TABAKCI, Anıl AVCI, Cüneyt TOPRAK, Göksel AÇAR, Abdulkadir USLU, Uğur ARSLANTAŞ, Serdar DEMİR, Deniz GÜNAY, Elnur ALİZADE, Mehmet ALTUĞ TUNCER, Mustafa AKÇAKOYUN

22 21