Sonuçlar

Hükümlülerde Kader ve Kadercilik

Kader

Ahmet ALBAYRAK, Beyza AKDÜMBEK ATAN

8 9

Mmp-3 ve E-kaderin Polimorfizmlerinin Meme Tümörlerindeki Rolü

Experimed

Nazlı TURAN, Arzu ERGEN, Soykan ARIKAN, İlhan YAYLIM, Turgay ISBİR

9 12