doğrulayıcı faktör analizi

Sonuçlar

Toksik Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Doç. Dr. Nurhayat ÇELEBİ, Arş. Gör. Halim GÜNER, Veysel YILDIZ

26 7