Sonuçlar

Düşük-Orta Test Öncesi Olasılığı Olan ve Efor Testi Pozitif Saptanan Genç Bayanlarda Koroner Bilgisayarlı Tomografik Anjiyografi Yaklaşımı

Koşuyolu Heart Journal

Ahmet Çağrı AYKAN, Ezgi KALAYCIOĞLU, Tayyar GÖKDENİZ, Duygun ALTINTAŞ AYKAN, İsmail Gökhan ÇAVUŞOGLU, Abdulkadir USLU, Ahmet Oğuz ASLAN, Ömer Faruk ÇIRAKOĞLU, Banu ŞAHİN YILDIZ, Şükrü ÇELİK

6 4