Sonuçlar

Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Ebru EZBERCİ ÇEVİK, Sevcan CANDAN HELVACI, Hafife BOZDEMİR, Mehmet Altan KURNAZ

11 6

ÜSTÜN/ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERDE OKUMA ALIŞKANLIĞI

Milli Eğitim Dergisi

Dilek ÜNAL, Zeynep DEMİRTAŞ, Duygu GÜR ERDOĞAN

9 7