Sonuçlar

Yapay Sinir Ağlarının Tarımsal Alanda Kullanımı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

Yakut GEVREKÇİ, E.dilşat YEĞENOĞLU, Yavuz AKBAŞ, Meltem SESLİ

24 13