Sonuçlar

Batı Anadolu İçin Bir Süt Keçisi:“Bornova Keçisi”

Hayvansal Üretim

Metin ŞENGONCA, Mustafa KAYMAKÇI, Nedim KOŞUM, Turgay TAŞKIN, Jörg Steinbach

22 11
21 9

İzmir Yöresinde Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Coğrafik Konumlarına Göre Genel Durumu ve Geliştirilme Olanakları

Hayvansal Üretim

Çağrı KANDEMİR, İlkay ALKAN, H. İbrahim YILMAZ, H. Baki ÜNAL, Turgay TAŞKIN, Nedim KOŞUM, Ahmet ALÇİÇEK

15 15

A Study on the Change in Postpartum Immunoglobulins of Goats and Kids

Hayvansal Üretim

Turgay Taşkın, Nedim KOŞUM, Özer KINIK, Çağrı KANDEMİR, Ecem AKAN

16 14