Sonuçlar

Küresel ve Ulusal Politikaların Yerel Tarım Üzerindeki Etkisi: Muğla Köyleri Örneği

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Şinasi ÖZTÜRK, Fethi NAS, Pınar ÖZTÜRK, Ergün İÇÖZ, Filiz ÇALIŞ, Seçil ÖZDEMİR, Ercan KAYGISIZ

9 6