Sonuçlar

İmalat Firmalarının Kalite Performansını Etkileyen Faktörler

Istanbul Business Research

Gülin İdil SÖNMEZTÜRK BOLATAN, Ahmet BEŞKESE, Sıtkı GÖZLÜ

4 1

Tükenmişlik ve İşe İlişkin Duygular Arasında İş Stresinin Aracı Rolü: Kamu Çalışanları Örneği

Journal of Economy Culture and Society

Selver YILDIZ BAĞDOĞAN, Ülviye TÜFEKÇİ YAMAN, Kadriye Burcu ÖNGEN BİLİR, Serpil AYTAÇ

24 4