Sonuçlar

Lefkoşa’nın bir bölgesinde altmış beş yaş ve üzeri bireylerin sosyal yaşama katılımı

Cukurova Medical Journal

Özen AŞUT, Songül VAİZOĞLU, Funda BOZYEL, Asya SUCUOĞLU, Ceren PEKTEKİN, Günay ASİF, Esat Cihan KARAHANCI, Mehmet İNCEBIYIK, Sanda CALİ

24 11

BİR BAZ İSTASYONU YAKININDA YAŞAYANLARDA ELEKTROMANYETİK HİPERSENSİTİVİTE SEMPTOMLARI

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Songül VAİZOĞLU, Funda SEVENCAN, Mehmet ABAKAY, Murat TÜMER, Serdar ERKIRAN, Ruslan ABDULAYEV, İlhan AYDIN, Çağatay GÜLER

21 15

ANASINIFI ve BEŞİNCİ SINIF ÇOCUKLARININ BAZI MESLEK GRUPLARINI VE ANNE BABALARINI ALGILAYIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Toplum ve Sosyal Hizmet

Belma TUĞRUL, Songül VAİZOĞLU, Nesrin ÇİLİNGİROĞLU, Zekeriya KÜÇÜKDURMAZ, C. ŞENGÜL, A. AKSOY, H. ALKAN, S.m. UÇAR, E. YAŞAR, Ç. GÜLER

37 22