Sonuçlar

Sac Metal Gerdirme Prosesinin Sayısal Modellenmesi ve Analiz Sonuçlarının Doğrulanması

Makina Tasarım ve İmalat Dergisi

Celal Onur ALKAŞ, Hasan Ali Hatipoğlu, Fuat KAMIŞLI, Celalettin KARADOĞAN, Caner ŞİMŞİR

4 2
1 2
13 8

Susma Hakkı

Ankara Barosu Dergisi

Dr. İur. Serhat Sinan KOCAOĞLU

11 5

Kağıt endüstrisi atıksularının yeniden kullanımında uygun nanofiltrasyon membranların belirlenmesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Esra CAN DOĞAN, Coşkun AYDINER, Berna KIRIL MERT, Ali Oğuzhan NARCI, Ödül KILIÇOĞLU, Elif DURNA, Umur Alkan AKBACAK

7 2

Gıdalarda Hidrojen Peroksit Uygulamaları

Gıda

Mehmet ÖZKAN, Ayşegül KIRCA

7 2