Sonuçlar

Koroner Arter Hastalığında Gensini Skoru ve Tam Kan Sayımı Parametreleri Arasındaki İlişki

Koşuyolu Heart Journal

Muhammet Raşit SAYIN, Mehmet Ali ÇETİNER, Turgut KARABAĞ, Sait Mesut DOĞAN, Mustafa AYDIN, Nesimi YAVUZ

4 2

ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Stent Trombozunu Öngörmede Trombosit-Lenfosit Oranının Kullanışlılığı

Koşuyolu Heart Journal

Mustafa Oylumlu, Abdulkadir Yıldız, Murat Yüksel, Ahmet Korkmaz, Mesut Aydın, Mehmet Zihni Bilik, Mehmet Ata Akıl, Sıddık Ülgen

3 1

Ortalama Trombosit Hacmi ve Nötrofil Lenfosit Oranı: Preeklampsinin Ciddiyetinin Yeni Belirteçleri

Koşuyolu Heart Journal

Mehmet Ata AKIL, Mehmet Zihni BİLİK, Halit Acet, Senem YAMAN TUNÇ, Faruk ERTAŞ, Mesut AYDIN, Hasan KAYA, Yahya İSLAMOĞLU, Sait ALAN

3 1

Plateletkrit ve Trombosit Dağılım Genişliği Koroner Arter Ektazisinin Bağımsız Öngördürücüsüdür

Koşuyolu Heart Journal

Hikmet HAMUR, Kamuran KALKAN, Hakan DUMAN, Murtaza Emre DURAKOĞLUGİL, Zafer KÜÇÜKSU, Sinan İNCİ, Erkan YILDIRIM

7 1

İdiyopatik Perikardiyal Efüzyon ile İnflamatuvar Belirteçler Arasındaki İlişki

Koşuyolu Heart Journal

Cemil ZENCİR, Mahmut AKPEK, Mithat SELVİ, Sevil ÖNAY, Hilal BEKTAŞ, Mustafa YILMAZ, Mustafa ÇETİN, Kayıhan KAHRAMAN, Çağdaş AKGÜLLÜ, Hüseyin ELBİ, Hasan GÜNGÖR

5 2

Tip A Akut Aort Diseksiyonu Olan Hastalarda Trombosit Lenfosit Oranının Uzun Dönem Mortalite Tahminindeki Rolü

Koşuyolu Heart Journal

Mehmet Mustafa TABAKCI, Anıl AVCI, Cüneyt TOPRAK, Göksel AÇAR, Abdulkadir USLU, Uğur ARSLANTAŞ, Serdar DEMİR, Deniz GÜNAY, Elnur ALİZADE, Mehmet ALTUĞ TUNCER, Mustafa AKÇAKOYUN

6 2
3 1

Eritrosit dağılım genişliğinin sonradan gelişen preeklampsiyi öngörmedeki değeri

Cukurova Medical Journal

Cenk GEZER, Atalay EKİN, Ulaş SOLMAZ, Mehmet ÖZEREN, Cüneyt TANER, Gökhan TOSUN

4 1

Pulmoner tromboemboli hastalarında ortalama trombosit hacmindeki değişiklikler

Cukurova Medical Journal

Murat Memiş, Gülhan Kurtoğlu Çelik, Alp Şener, Havva Şahin Kavaklı, Ferhat İçme, Onur Karakayalı, Halil Yıldırım

3 0
2 0

AO tip C radius distal uç kırıklarının volar kilitli plak ile tedavisi

Cukurova Medical Journal

Firat SEYFETTİNOĞLU, Hasan Ulaş OĞUR, Ümit TUHANİOĞLU, Osman ÇİLOĞLU, Hakan ÇİÇEK

9 5

Eklem dışı distal tibia kırıklarının (AO-43A) tedavisinde intramedüller çivi ve minimal invaziv perkütan plak osteosentez uygulamalarının karşılaştırılması

Cukurova Medical Journal

Mustafa ÖZER, Kayhan KESİK, Veysel BAŞBUĞ, Faik TÜRKMEN, Burkay Kutluhan KAÇIRA, İsmail Hakkı KORUCU, Tahsin Sami ÇOLAK, Recep MEMİK

5 2

Kronik hepatit B hastalarında karaciğer histolojisi ile platelet parametreleri arasındaki ilişki

Cukurova Medical Journal

Cihat ÇOŞGUN, Alpaslan KARABULUT, Barış YILMAZ, Hüseyin KÖSEOĞLU, Emre DEMİR

3 1

Karbonmonoksit zehirlenmesinde tam kan belirteçlerinin rolü

Cukurova Medical Journal

Birsen ERTEKİN, Sedat KOÇAK, Tarık ACAR, Esma ÖZTÜRK, Lütfi Saltuk DEMİR

10 0

Et Doğrama İşlemi Sırasında HACCP Sisteminin Uygulanması (İngilizce)

Gıda

Nadia A. Abd-el AZİZ, Yehia G. MOHARRAM, Ramadan S. ATTİA, Saad M. KOTİT

3 3

Kronik böbrek hastalığı olan çocuklarda eritrosit uyarıcı ajan kullanımının ortalama trombosit hacmi, nötrofil/lenfosit oranı ve trombosit/lenfosit oranına etkisi

Ortadoğu Tıp Dergisi

Fatma YAZILITAŞ, Evra ÇELİKKAYA, Fehime KARA EROĞLU, Gökçe GÜR CAN, Evrim KARGIN ÇAKICI, Tülin GÜNGÖR, Mehmet BÜLBÜL

12 2
8 3

Ağır Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Ortalama Trombosit Hacminin Değerlendirilmesi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Zafer Hasan Ali SAK, Funda YALÇIN, Ayşegül Öney KURNAZ, Mehmet GENCER, İrfan ESER, Şamil GÜNAY

10 2

Diyagonal kulak memesi kırışması artmış ortalama trombosit hacmi ile ilişkilidir

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Selim KUL, Muhammet Raşit SAYIN, İhsan DURSUN, Sinan ŞAHİN, Doğuş HEMŞİNLİ, Cihan AYDIN, Ahmet Hakan ATEŞ

8 4