Sonuçlar

Otuz Beş Yıl Sonra Parakardiyak Kitle Olarak Saptanan Unutulmuş Cerrahi Spanç

Koşuyolu Heart Journal

Ahmet Barış Durukan, Hasan Alper Gürbüz, Halil İbrahim Uçar, Cem Yorgancıoğlu

4 2

Nikomedeia'dan Soylu Bir Aile

Gephyra

Mustafa ADAK, Konrad STAUNER

6 4

Eskişehir Müzesi'nden Yeni Yazıtlar

Gephyra

Nalan Eda AKYÜREK ŞAHİN, Hüseyin UZUNOĞLU

8 6

Ektima Gangrenosumlu Psödomonas Sepsisinde görülen Fasial Sinir Paralizisi

Cukurova Medical Journal

Süleyman ÖZDEMİR, Orhan GÖRGÜLÜ, Nurşah ÖZDEMİR, Özgür SÜRMELİOĞLU, Yücel AKBAŞ, Mehmet TURGUT, Melek YOZCU

2 2

Nadir Bir Olgu: Sporadik Mesane Paraganglioması

Cukurova Medical Journal

Hakan ERÇİL, Umut ÜNAL, Güçlü GÜRLEN, Nevzat Can ŞENER, Tardu ÇINAR, Yalçın EVLİYAOĞLU

3 2

Epididimde Nadir Rastlanan Kitle: Leiomyom

Cukurova Medical Journal

Tufan ÇİÇEK, Esra Zeynep COŞKUNOĞLU, Canan Çiçek DEMİR, Kaan AKBABA, Reşit UZUNKÖPRÜ

5 4

Aşırı meyan kökü şerbeti alımına bağlı hipopotasemik paralizi ve solunum yetersizliği

Cukurova Medical Journal

Mehmet Oğuzhan AY, Abdulkadir AKTÜRK, Ahmet ÇOLAKOĞLU, Alper ÇELİKDEMİR, Nalan KOZACI, Ayça AÇIKALIN, Akkan AVCİ, Salim SATAR

3 1

Çocukluk çağının akut nekrotizan ensefalopatisi: Türkiye'den bir olgu

Cukurova Medical Journal

Olcay ÜNVER, Zehra İşık HASILOĞLU, Sezgin ŞAHİN, Mehmet Sait ALBAYRAM, Yücel TAŞTAN

11 2

Tekrarlayan Fasiyal Paralizili bir olgu: Melkersson-Rosenthal Sendromu

Cukurova Medical Journal

Derya Fatma BULUT, Gülen Gül MERT, Faruk İNCECİK, Özlem Mihriban HERGÜNER, Şakir ALTUNBAŞAK

15 3

Parametrik olmayan yöntemlerin yanlış kullanımı ve doğurabileceği sonuçlar: simülasyon çalışması

Cukurova Medical Journal

Didem Havva OVLA, Merve TÜRKEGÜN, Ayça Asena ÖZDEMİR, Bennu Vedia ÖZCÖMERT, Bahar TAŞDELEN

3 1

Akut gastroenterit salgınının mikrobiyolojik değerlendirmesi

Cukurova Medical Journal

Salih MAÇİN, Filiz KAYA, Sibel ERGÜVEN, Yakut AKYÖN

10 2

Total diz artroplastisi yaklaşımlarının komponent yerleşimine etkisi

Cukurova Medical Journal

Elcil Kaya Biçer, Murat Celal Sözbilen, Semih Aydoğdu, Hakkı SUR

6 2

Sıçanlarda immünsupresyonsuz xenotransplantasyon uygulamasının etkililiği

Cukurova Medical Journal

Ebru KANIMDAN, Emrah YÜCESAN, Beyza GÖNCÜ, Burcu ÖZDEMİR, Oğuz İDİZ, Yeliz Emine Ersoy, Fahri AKBAŞ, Erhan AYŞAN

4 1

Bell paralizisi sekelinde akupunktur etkisinin klinik ve morfometrik incelenmesi

Cukurova Medical Journal

Canan ERTEMOĞLU ÖKSÜZ, Ahmet KALAYCIOĞLU, Ahmet YILDIRIM, Özlem UZUN, Şahi Nur KALKIŞIM, Nihat Burak ZİHNİ, Cavit BOZ

4 2

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi

Teknik Dergi

Alemdar BAYRAKTAR, Temel TÜRKER, Ahmet Can ALTUNIŞIK, Bariş SEVİM, Abdurrahman ŞAHİN, Abdurrahman ŞAHİN, D. Mehmet ÖZCAN

5 2