Sonuçlar

Kardiyak Konsültasyonlar Esnasında Tanı ve Tedavide Taşınabilir Ekokardiyografi Cihazları ile Birlikte Fizik Muayenenin Karşılaştırılması

Koşuyolu Heart Journal

Mehmet Ali ASTARCIOĞLU, Taner ŞEN, Celal KİLİT, Halil İbrahim DURMUŞ, Adnan DOĞAN, Türkan PAŞALI KİLİT, Afşin PARSPUR, Mehmet YAYMACI, Muhammed OYLUMLU

1 1

Aktif miyofasiyal tetik noktaların ultrason elastografi ile tedavisi sonrası semptomların düzelmesinin monitörizasyonu

Cukurova Medical Journal

Emine Eda KURT, Yeliz DADALI, Fatmanur Aybala KOÇAK, Hatice Rana ERDEM, Figen TUNCAY, Turgut Tursem TOKMAK

5 3

Sedanter bireyler ve sporcularda substrat kesişim noktasındaki yağ oksidasyon hızlarının karşılaştırılması

Cukurova Medical Journal

Özgür GÜNAŞTI, Çiğdem ÖZDEMİR, Kerem T. ÖZGÜNEN, Abdullah KILCI, Selcen KORKMAZ ERYILMAZ, S. Sadi KURDAK

5 3

KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDEKİ MAKİNELERİN KRLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Konfeksiyon İşletmelerindeki Makinelerin ÜNAL, M. Çetin ERDOĞAN, Ziynet ÖNDOĞAN

8 2