Sonuçlar

NEOGENE-QUATERNARY EVOLUTION OF THE EASTERN MARMARA REGION, NORTHWEST TURKEY

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Ömer EMRE, Tevfik ERKAL, Andrey TCHEPALYGA, Nizamettin KAZANCI, Mustafa KEÇER, Engin ÜNAY

21 13

MORPHOLOGY AND SEDIMENTARY FACIES OF ACTUAL KOCASU AND GÖNEN RİVER DELTAS, MARMARA SEA, NORTHWESTERN ANATOLIA

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Nizamettin KAZANCI, Ömer EMRE, Tevfik ERKAL, Özden İLERİ, Mustafa ERGİN, Naci GÖRÜR

22 13

PALEOGRAPHIC EVOLUTION OF THE WEST MARGIN OF THE ÇANKIRI-ÇORUM BASIN IN EARLY-MIDDLE MIOCENE

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Levent KARADENİZLİ, Gürol SEYİTOĞLU, Gerçek SARAÇ, Nizamettin KAZANCI, Şevket ŞEN, Yavuz HAKYEMEZ, Didem SAVAŞÇI

21 12
24 15

POSSIBLE INCISION TIME OF THE LARGE VALLEYS IN SOUTHERN MARMARA REGION, NW TURKEY

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Nizamettin KAZANCI, Ömer EMRE, Korhan ERTURAÇ, Suzan A.g. LEROY, Salim ÖNCEL, Özden İLERİ, Özlem TOPRAK

19 11

Büyük Menderes Nehri’nin Jeolojisi ve Evrimi

Türkiye Jeoloji Bülteni

Nizamettin KAZANCI, Alper GÜRBÜZ, Sonay BOYRAZ

51 24

Orta Anadolu Geç Neojen Tortullarında Asteroid Çarpma Bulguları

Türkiye Jeoloji Bülteni

Nizamettin Kazancı, Mümtaz Kibar, Yusuf Kağan Kadıoğlu

32 23