Sonuçlar

İntraabdominal Sepsiste Bogota BagUygulaması

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Ahmet TEKİN, Tevfik KÜÇÜKKARTALLAR, Celalettin VATANSEV, Faruk AKSOY, Metin BELVİRANLI, Adil KARTAL

29 13
27 15