Sonuçlar

Noninvaziv Mekanik Ventilatör Kullanan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği

Koşuyolu Heart Journal

Yusuf KARAVELİOĞLU, Hekim Karapınar, Zuhal KARAKURT, Alim Erdem, Zekeriya KAYA, İbrahim Gül, Zekeriya KÜÇÜKDURMAZ, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Cevat Kırma

3 1

İnvaziv Olmayan Ventilasyon Kullanan Kronik Solunum Yetersizlikli Kifoskolyoz Hastalarının Kardiyak Fonksiyonlarının ve Total Mortalitenin Değerlendirilmesi

Koşuyolu Heart Journal

Yusuf KARAVELİOĞLU, Hekim KARAPINAR, Zuhal KARAKURT, Göksel AÇAR, Özlem YAZICIOĞLU MOÇİN, Nalan ADIGÜZEL, Murat YÜKSEL, Gökay GÜNGÖR, Ali Metin ESEN

4 1

MADENCİLİKTE İLERİ TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

Bilimsel Madencilik Dergisi

Mehmet Sıddık KIZIL, Güldidar KIZIL, Çelik TATAR, Halil KÖSE

4 2

MEKANİZE UZUN AYAKLARDA KÖMÜR DAMAR EĞİMİNİN AYAK SÖKÜM SÜRESİNE ETKİSİ

Bilimsel Madencilik Dergisi

Ergin KAHRAMAN, Oktay ERARSLAN, İbrahim ÇAVUŞOĞLU, Ali Osman YILMAZ

4 1

SOMA EYNEZ KÖMÜR SAHASI İÇİN FARKLI BİR ÜRETİM YÖNTEMİ ÖNERİSİ

Bilimsel Madencilik Dergisi

Bahtiyar ÜNVER, Mehmet Ali Hindistan, Abdullah Erhan Tercan, Güneş Ertunç, Mehmet Suphi Ünal, Süleyman Yasin Kıllıoğlu, Fırat Atalay

4 6

Şiddetli solunum yetmezliğine neden olan polimiyozit ve hipotiroidi birlikteliği : Olgu sunumu

Cukurova Medical Journal

Fatih YILDIZ, Didem Arslan TAŞ, Ezgi ÖZYILMAZ, Mehtap EVRAN, Emre KARAKOÇ, Suzan ZORLUDEMİR, Eren ERKEN

7 2

Bir kutanöz leishmaniasis endemik bölgesi olan Adana’nın Karaisalı ilçesinde kum sineği faunası ve çevresel parametreleri

Cukurova Medical Journal

Hakan KAVUR, Ozan ARTUN, Gülşah EVYAPAN, Mehtap DEMİRKAZIK, Davut ALPTEKİN, İsmail Soner KOLTAŞ

3 1

Nörodejeneratif Hastalıklara DNA Onarım Mekanizmalarının Rolü

Experimed

Melis ŞEN, Ulaş Ay, Erdem Tüzün, Cem İsmail Küçükali

8 4