Sonuçlar

Bipolar Bozukluk-Multiple Skleroz Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu

Cukurova Medical Journal

Necla KESKİN, Soner ÇAKMAK, Lut TAMAM, Ahmet Turan EVLİCE

29 18

Editör'den

Cukurova Medical Journal

Filiz KOÇ, Lut TAMAM

33 10

Psikiyatri Hastalarının Tedaviye Uyumu

Cukurova Medical Journal

Mehmet DEMİRKOL, Lut TAMAM, Yunus EVLİCE, Mahmut KARAYTUĞ

28 19

Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinde Mizah Tarzları ve Benlik Saygısı İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma

Cukurova Medical Journal

Soner ÇAKMAK, Gonca KARAKUŞ, Lut TAMAM, Ali TAŞDEMİR, Mahmut KARAYTUĞ, Ç.ü.tıp Fakültesi 2. SINIF ÖĞRENCİ GRUBU

36 21

Sikloserin ile ilişkili mani

Cukurova Medical Journal

Soner ÇAKMAK, Ufuk BAL, Volkan GELEGEN, Gonca KARAKUŞ, Lut TAMAM

21 9

HIV pozitif hastaların nöropsikiyatrik açıdan değerlendirilmesi: bir ön çalışma

Cukurova Medical Journal

Necla KESKİN, Ahmet Turan EVLİCE, Soner ÇAKMAK, Lut TAMAM, Süheyla KÖMÜR

19 11

Major depresyonda elektrokonvulsif terapinin oksidatif metabolizma üzerine etkisi

Cukurova Medical Journal

Şengül ŞAHİN, Özlem AYBASTI, Gülçin ELBOĞA, Abdurrahman ALTINDAĞ, Lut TAMAM

29 11

Bipolar bozuklukta özkıyım davranışlarının değerlendirilmesi

Cukurova Medical Journal

Kerim UĞUR, Lut TAMAM, Nurgül ÖZPOYRAZ, Mehmet Emin DEMİRKOL

29 15
23 16