Sonuçlar

Noninvaziv Mekanik Ventilatör Kullanan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği

Koşuyolu Heart Journal

Yusuf KARAVELİOĞLU, Hekim Karapınar, Zuhal KARAKURT, Alim Erdem, Zekeriya KAYA, İbrahim Gül, Zekeriya KÜÇÜKDURMAZ, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Cevat Kırma

11 7

Endovasküler Aortik Rekonstrüksiyonlarda Anestezi Yaklaşımı

Koşuyolu Heart Journal

Funda Gümüş, Adil Polat, Bora Farsak, Ayşin Alagöl

12 7

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Nazlı HACIALİOĞLU, Nadiye ÖZER

8 3