Sonuçlar

Behçet Hastalarında Swap70 Antikorunun İncelenmesi - Investigation of Swap70 Antibody in Patients with Behçet's Disease

Experimed

Elif UĞUREL, Aydın KARABULUT, Ahmet GÜL, Ali Osman GÜRE, Erdem TÜZÜN, Uğur ÖZBEK, Burçak VURAL

20 16

İNFLAMASYON VE OTOİMMÜNİTENİN EPİLEPSİ PATOGENEZİNDEKİ YERİ

Experimed

Ebru Nur VANLI-YAVUZ, Erdem TÜZÜN, Betül BAYKAN

23 12

Nöronal Plastisite ve Nörodejeneratif Hastalıklarda NF-κB’nin Rolü

Experimed

Elif Nuran Yağmur, Nazım Yıldız, Serkan Adıgüzel, Banu Femir, Seray Şenyer, Melis Şen, Erdem Tüzün, Cem İsmail Küçükali

24 13

Nörodejeneratif Hastalıklar Ve SUMO

Experimed

Ulaş Ay, Melis Şen, Ece Akbayır, Erdem Tüzün, Cem İsmail Küçükali

20 14

Nörodejeneratif Hastalıklara DNA Onarım Mekanizmalarının Rolü

Experimed

Melis ŞEN, Ulaş Ay, Erdem Tüzün, Cem İsmail Küçükali

24 14

NF-κB, SUMO ve Ubikitinasyon İlişkisi

Experimed

Melis ŞEN, Ulaş AY, Ece AKBAYIR, Seray ŞENYER, Erdem TÜZÜN, Cem İsmail KÜÇÜKALİ

19 10

Parkinson Hastalığının Etyopatogenezi

Experimed

Ece Akbayır, Melis Şen, Ulaş Ay, Seray Şenyer, Erdem Tüzün, Cem İsmail Küçükali

17 11

Deneysel Otoimmün Miyastenia Gravis Fare Modelinde İnflamazom Komplekslerinin Ekspresyon Seviyesi

Experimed

Ceyda Nur BALTACI, Vulat YILMAZ, Canan ULUSOY, Erdem TÜZÜN, Burçak VURAL

23 12

Behçet Hastalığı’nda IL-10 Geni Ekspresyonu ve rs1554286 SNP İncelenmesi

Experimed

Elçin ŞEHİTOĞLU TAŞAR, Elif UĞUREL, Erdem TÜZÜN, Burçak VURAL

29 8