Sonuçlar

Bir Üniversite Hastanesi"nde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyi ve Sosyal Desteğin Etkisi

Cukurova Medical Journal

Sibel ÖZTÜRK, Refiye ÖZGEN, Hamide ŞİŞMAN, Dudu BAYSAL, Nuriye SARIAKÇALI, Evren ASLANER, Pınar KUM, Derya GÜREL, Derya GEZER, Yasemin AKIL, Rıza Dinçer YILDIZDAŞ

34 17

Hiperamonemili Üç Yenidoğan Bebekte Devamlı Venovenöz Hemodiafiltrasyon

Cukurova Medical Journal

Hacer YILDIZDAŞ, Dinçer YILDIZDAŞ, Ferda ÖZLÜ, Kurthan MERT, Neslihan MUNGAN

17 15

Çocuk hastalarda yılan sokması sonrası nötröfil lenfosit oranının klinik sonuçlarla ilişkisi

Cukurova Medical Journal

Nagehan ASLAN, Dinçer YILDIZDAŞ, Özden ÖZGÜR HOROZ, Faruk EKİNCİ, Didar ARSLAN, Sevcan BİLEN, Hayri Levent YILMAZ

17 14