Sonuçlar

Quality In Preschool Education: The Views of Teachers and Assistant Teachers

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Abdulhamit KARADEMİR, Mehmet Akif CİNGİ, Fatih DERELİ, Berrin AKMAN

32 23

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müze Eğitimine İlişkin Görüşleri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Berrin Akman, Şenay Altınkaynak, Şenay ÖZEN ALTINKAYNAK, H.Gözde Ertürk, H.gözde ERTÜRK KARA, Şadiye Can Gül

51 21