Sonuçlar

İran Bankacılık Sistemi Üzerine Bir Araştırma: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Bilimname

Seyfettin ERDOĞAN, Ayfer GEDİKLİ, Mehmet Rıza DERİNDAĞ

14 5
17 4

BANKA VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Öneri Dergisi

Gülümser ÜNKAYA, Teoman TAĞTEKİN

10 5

KIYI BANKACILIĞI

Öneri Dergisi

Gülümer ÜNKAYA

5 6

TEORİ VE UYGULAMADA MERKEZ BANKASI ŞEFFAFLIĞI

Öneri Dergisi

Hülya KANALICI AKAY, Mehmet NARGELEÇEKENLER

11 5