Sonuçlar

KADINLARIN AİLE PLANLAMASINA YÖNELİK TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Ayfer TEZEL, İlknur GÖNENÇ, Şenay AKGÜN, Duygu ÖZTAŞ KARATAŞ, Tuğba ALTUNTAŞ YILDIZ

5 3

İnfertiliteye Yönelik Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması

Cukurova Medical Journal

Diğdem Müge SİYEZ, Erol ESEN, Bahar BARAN, Seçil SEYMENLER, Dilek Yelda KAĞNICI, Ender SİYEZ

8 0

Masturbasyon yapan çocuklarda ebeveyn tutumları ve komorbid diğer davranış sorunları

Cukurova Medical Journal

Mine AĞIR, Soner ÇAKMAK, Gülşah SEYDAOĞLU, Asiye ARICI GÜRBÜZ, Ayşe AVCI

11 4

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Özcan DEMİREL, Kenan DEMİR, Canan Demirhan İŞCAN, İbrahim TUNCEL, Cem KARACAOĞLU

9 3