Sonuçlar

ARAP EDEBİYATINDAKİ YUNAN ETKİSİ

Nüsha

Esat AYYILDIZ, L. E. GOODMAN

3 0

Ilıca Bay (Çeşme-İzmir) Benthic Forminifer-Ostracod Assemblages and Pacific Ocean - Red Sea Originated Foraminifera and Abnormal Individuals

Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Engin MERİÇ, Niyazi AVŞAR, Atike NAZİK, Baki YOKEŞ, İpek F. BARUT, Mustafa ERYILMAZ, Erol KAM, Halim TAŞKIN, Asiye BAŞSARI, Feyza DİNÇER, Cüneyt BİRCAN, Aysun KAYGUN

5 2