Sonuçlar

Problemli İnternet Kullanımı İle Üniversite Yaşamına Uyum İlişkisi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Ebru İKİZ, Doç. Dr. Fatma İKİZ, Arş. Gör. Esra ASICI, Arş. Gör. Mustafa SAVCI, Arş. Gör.canan YÖRÜK

9 5

Fen Bilimleri Dersinde Sosyal Ağların Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Nil DUBAN, Fatma GÜLEÇ ISLAK, Firdevs GÜLEÇ, Seda KONAK, Arzu ÖZTÜRK, Hatice TÜRKEÇ

13 5

Güçlendirme Bağlamında İnternetin Hasta-Hekim İlişkilerine Etkisi

Selçuk İletişim

Ayşe TEKİN, Ersin KAYA, Mustafa DEMİREL, S.özbek YAZICI

4 1