Sonuçlar

BİR SAVUNMA SANAYİ ŞİRKETİNDE MALZEME ENVANTER YÖNETİM SİSTEMİNİN YENİDEN TASARLANMASI

Endüstri Mühendisliği

Tolga KARABAŞ, Süleyman Mert AYDIN, Mert KARAASLAN, Yusuf Mahir NARTOK, Rüstem Ozan ÖZDEMİR, Ömer KIRCA, Sedef MERAL

7 7