Sonuçlar

Atipik Yüz Görünümü ve Zeka Geriliği Olan Bir Olguda Homolog Olmayan İki Kromozomun Her İki Eşleri Arasındaki Translokasyonun [t(16;19)(q24;q12)x2] Varlığı

Cukurova Medical Journal

Nilgün TANRIVERDİ, Ayfer PAZARBAŞI, Dilara Süleymanova KARAHAN, İlker GÜNEY, Deniz TAŞTEMİR, Erdal TUNÇ, Osman DEMİRHAN, Özlem HERGÜNER

28 17

Canavan Hastalığı: 3 Olgu Sunumu

Cukurova Medical Journal

Faruk İNCECİK, Efsun Gargun SIZMAZ, M. Özlem HERGÜNER, Şakir ALTUNBAŞAK

20 11

İki Nadir Görülen Hastalığın Birlikteliği: Bir Çocukta Ailevi Akdeniz Ateşi ve Nörofibromatozis Tip 1

Cukurova Medical Journal

Faruk İNCECİK, Özlem HERGÜNER, Şeyda BESEN, Zeliha HAYTOĞLU, Şakir ALTUNBAŞAK, Mustafa YILMAZ

37 20

Bir Çocukta Epilepsi ve McArdle Hastalığı

Cukurova Medical Journal

Faruk İNCECİK, Özlem HERGÜNER, Gülen MERT, Şeyda BESEN, Deniz KOR, Berna YILMAZ, Neslihan MUNGAN, Şakir ALTUNBAŞAK

32 17

Geç tanı konulan 38 klasik fenilketonurili hastanın nörolojik açıdan değerlendirilmesi

Cukurova Medical Journal

Zeliha Haytoğlu, Özlem Hergüner, Süreyya Soyupak, Ali Topaloglu, Bilgin Yüksel, Güler Özer, Neslihan Mungan

23 15

Çocuklarda psödotümör serebri: etyoloji, klinik bulgular, prognoz

Cukurova Medical Journal

Gülen GÜL MERT, Neslihan ÖZCAN, Şeyda BEŞEN, Kemal YAR, Özlem HERGÜNER, Faruk İNCECİK, Şakir ALTUNBAŞAK

33 16