Sonuçlar

Mesane içi BCG immünoterapisi: Travmatik kateterizasyon sonrası gelişen sepsis ve çoklu organ yetmezliği

Cukurova Medical Journal

Tufan ÇİÇEK, Turhan TOGAN, Hilal ERİNANÇ, Murat UĞUR, Umut GÖNÜLALAN, Egemen ÇİFCİ

16 8

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Özcan DEMİREL, Kenan DEMİR, Canan Demirhan İŞCAN, İbrahim TUNCEL, Cem KARACAOĞLU

26 10

Ses Kavramına Yönelik Bir Çoklu Zekâ Etkinliği

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi

Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Ahmet BACANAK, Orhan KARAMUSTAFAOĞLU, Salih DEĞİRMENCİ

19 13