Sonuçlar

Girişimsel pazarlamanın firma performansına etkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Çağrı BULUT, İge PIRNAR, Seçkin Duygu HALAÇ, Ayşenil Duygu ÖZTÜRK

11 8