Sonuçlar

Mesane içi BCG immünoterapisi: Travmatik kateterizasyon sonrası gelişen sepsis ve çoklu organ yetmezliği

Cukurova Medical Journal

Tufan ÇİÇEK, Turhan TOGAN, Hilal ERİNANÇ, Murat UĞUR, Umut GÖNÜLALAN, Egemen ÇİFCİ

6 0