Sonuçlar

TÜRKİYE’DE AFET YÖNETİMİ

Doğu Coğrafya Dergisi

Tevfik ERKAL, Mehmet DEĞERLİYURT

27 5

ÖRGÜTLÜ KATILIM VE AFET YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ

Öneri Dergisi

Arzu İŞERİ SAY, Hayat KABASAKAL, Kıvanç İNELMEN

20 8