Sonuçlar

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN EBELERİN İLETİŞİM BECERİLERİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

İlknur AYDIN AVCİ, Birsen ALTAY, Hacer GÖK UĞUR, Ayten YILMAZ, Nesime GÜZEL

25 16