Sonuçlar

MERKEZİ VEZNE YER SEÇİMİ VE ATM ENVANTER YÖNETİM POLİTİKALARI İLE NAKİT YÖNETİM SİSTEMİ OPTİMİZASYONU

Endüstri Mühendisliği

Müberra ÖZMEN, Sıdıka TUNÇ, Gamze YAĞIZ, Selen YILDIRIM, Engin YILDIZ, Murat KÖKSALAN, Sinan GÜREL

7 5
6 6

Atipik Yüz Görünümü ve Zeka Geriliği Olan Bir Olguda Homolog Olmayan İki Kromozomun Her İki Eşleri Arasındaki Translokasyonun [t(16;19)(q24;q12)x2] Varlığı

Cukurova Medical Journal

Nilgün TANRIVERDİ, Ayfer PAZARBAŞI, Dilara Süleymanova KARAHAN, İlker GÜNEY, Deniz TAŞTEMİR, Erdal TUNÇ, Osman DEMİRHAN, Özlem HERGÜNER

15 5

Alt servikal omurganın travmatik kırık ve dislokasyonları: tek merkez bulguları

Cukurova Medical Journal

Rafet ÖZAY, Şahin HANALİOĞLU, Serra Özbal GÜNEŞ, Betül YAMAN, Mehmet Erhan TÜRKOĞLU, Behzat Rüçhan ERGÜN

14 8

Alt servikal omurga dislokasyonlarında olası prognostik belirteçler

Cukurova Medical Journal

Mustafa ÖĞDEN, Alemiddin ÖZDEMİR, Ulaş YÜKSEL, Bülent BAKAR, Mehmet Faik ÖZVEREN

13 6