Sonuçlar

Rahim içi araç hakkındaki bilgi düzeyinin araştırılması

Cukurova Medical Journal

Hediye DAĞDEVİREN, Hüseyin CENGİZ, Bülent BABAOĞLU, Cihan KAYA, Keziban DOĞAN, Şükrü YILDIZ

21 12

Birinci Basamakta Çalışan Aile Hekimlerinin Aile Hekimliği Uzmanlık Sürecine Bakışları

Cukurova Medical Journal

Hamit Sırrı KETEN, Özgür ERSOY, Oğuz IŞIK, Mustafa ÇELİK, Mustafa Haki SUCAKLI, Lütfi TİYEKLİ

17 13